DECIBELS

kennis over akoestiek

Een belangrijk aspect van geluid is de geluidsdruk. Dit wordt weergegeven in decibels (dB).

Decibel (dB) is een maateenheid die aangeeft hoe sterk een geluid klinkt. Op de afbeelding hiernaast zie je diverse geluidsbronnen met daarbij vermeld de decibels. Het geluid van sprekende mensen is ca. 60 dB.

Vanaf 80 dB kun je spreken van een schadelijk geluid. Hoe schadelijk dit is, is afhankelijk van hoe vaak en hoe lang je wordt blootgesteld aan dit geluidsniveau.

Als het geluid met 3 dB toeneemt spreken we van een verdubbeling van het geluid. Als geluid 63 dB is, klinkt dit dus 2x zo luid als een ‘normale’ conversatie.

Wat zegt de wetgeving hierover?

Te veel geluid op het werk kan het gehoor beschadigen. Zo erg dat het kan leiden tot lawaaislechthorendheid, een gehoorbeschadiging die niet meer geneest. Om werknemers te beschermen tegen lawaaislechthorendheid moeten werkgevers de plaatsen en werkzaamheden inventariseren waar dit gevaar zich voordoet en maatregelen treffen. Vanzelfsprekend moet de effectiviteit van de maatregelen ook gecontroleerd worden.

Lees verder op het arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

← Naar Akoestiek-bieb