Geluidsabsorptie

CVOUSPLAIT EN RUIMTEAKOESTIEK

De absorptiewaarde van het geluidsabsorberend materiaal is, naast de juiste positionering van de akoestische producten, één van de succesfactoren in het verbeteren van de akoestiek.

In onze akoestische producten verwerken wij alleen geluidsabsorberende materialen die goed tot uitstekend scoren als het gaat om de geluidsabsorptie.

We leggen graag uit waarom dit zo belangrijk is. Het spraakgebied bevindt zich tussen 250 Hertz (lage tonen) en 4000 Hertz (hoge tonen). Bij spraakgeluid ligt de meeste geluidsenergie in het frequentiebereik waarvoor het menselijk gehoor het gevoeligst is, namelijk rond 1000 Hz.

De geluidsabsorptiewaarde kun je vertalen als een rapportcijfer. Geluidsbsorptiewaarde α 0,9 is de spreekwoordelijke 9 op het rapport, een uitstekende score dus. Letterlijk wil α 0,9 zeggen dat 90% van het geluid (in de genoemde Hertzfrequentie) wordt geabsorbeerd en 10% van het geluid wordt gereflecteerd.

Een voorbeeld: 10 m2 geluidsabsorberende materialen met een absorptiewaarde van 0,50 heeft evenveel absorptie als 5 m2 geluidsabsorberende materialen met een absorptiewaarde van 1,0. Hoe hoger de geluidsabsorptie van een materiaal, hoe minder je ervan nodig hebt.

Als je producten van verschillende akoestische aanbieders wenst te vergelijken, doe dat dan op basis van het officiële akoestisch rapport. Vergelijk dan ook dezelfde testopstelling met elkaar. Vaak wordt een product gemeten zonder luchtruimte (zonder air gap) maar ook vinden er metingen plaats waarbij nog extra absorberend materiaal toegevoegd wordt een de testopstelling.

Deze 2 testopstellingen zijn niet ‘gelijkwaardig’ en kun je dus niet met elkaar vergelijken. Als je 2 metingen hebt, bijv. beiden zonder air gap, dan heb je een eerlijk vergelijk. Staat het akoestisch rapport niet bij het product vermeld op onze site, vraag er dan gerust naar.

cvousplait geluidsabsorberende wandpanelen
3D wonderwand absorptie geluid
Akoestische lampen