Tips voor de inrichting van een open kantoorruimte

kennis over akoestiek

1.
Plaats gelijksoortige
werkzaamheden bij elkaar

Plaats gelijksoortige werkzaamheden zoveel mogelijk bij elkaar. Gelijksoortig in concentratie en geluidsproductie.

Plaats een vergaderruimte niet naast de afdeling klantenservice. Plaats de keuken niet tegenover de HR-afdeling. Zet de pool-tafel niet bij een concentratie-werkplek.

2.
Maak buro-opstellingen
niet te groot

Zet niet meer dan 4 – 8 buro’s in een cluster bij elkaar.

3.
Zet akoestische tussenschotten
tussen buro's in een cluster

Maak deze schermen minstens 400 mm hoog, maar bij voorkeur 500 mm hoog. Op deze manier blijven collega’s onderling nog wel visueel contact houden, maar ontstaat er wel akoestische en visuele rust.

4.
Vergaderplek in een
open ruimte? Let op!

Beperk een vergaderplek in een open ruimte tot maximaal 4 personen en zorg ervoor dat je d.m.v. een akoestische divider toch een barrière creëert.

5.
Pas op met herrie uit
de koffiehoek of van de printer

Er zijn tal van apparaten die nogal wat geluid produceren. Als deze in de open kantoorruimte staan, ‘pak ze dan zoveel mogelijk in’. M.a.w. plaats geluidsabsorberende producten zo dicht mogelijk bij de bron van het geluid. Denk aan zelfstaande akoestische wanden of hangende akoestische panelen.

6.
Denk goed na over
de looproutes

Je kunt looproutes afschermen van werkplekken door een strategische plaatsing van kasten. De achterzijde van kasten kun je voorzien van absorberende panelen zodat het geluid zoveel mogelijk gedempt wordt.

Sta ook stil bij het materiaal dat je op de vloer gebruikt. Op een betonnen vloer maken voetstappen veel meer contactgeluid (en dit zorgt dus al snel voor geluidsoverlast) dan het lopen op een vloerbekleding in de looproute.

7.
Sound travels fast

Als je beseft dat geluid zich met een snelheid van 343 meter per seconde door een ruimte voortbeweegt, dan weet je dat je in een open kantoorruimte een flinke uitdaging hebt om het akoestisch comfort te waarborgen. Blokkades (bijvoorbeeld akoestische schermen / verticaal hangend of staand) in de ruimte en/of plafondtegels of plafondeilanden helpen je om de akoestiek aagenaam te maken.

← Naar Akoestiek-bieb